Aanbod
Workflow Elements › Voorladers & doorschuifvaatwass...
Voorladers
De eenvoudigste vaatwasmachines voor de kleine tot middelgrote professionele keukens zijn de voorladers.  Deze nemen weinig ruimte in beslag bij inbouw in de spoel - of werktafel.  Om een betere werkhouding voor het personeel te bekomen k...
En tanks doorschuifmachines
Deze machines zijn beter geschikt dan de voorladers voor grote hoeveelheden vaatwerk.  Zij worden samen met in- en uitlooptafel, triëertafel en eventueel afzetruimte voor zuivere vaat in een aparte vaatwasruimte in lijn of in een hoek opge...